سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مؤسسه‌ باقر العلوم‌  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه ها 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مؤسسه‌ در راه‌ حق‌  
مدرس 
 
 
فلسفه‌ تطبيقي‌، فلسفه‌ اخلاق‌  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
مقدمات‌ و سطح‌  
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌  
عضو 
 
 
اجرائی