سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌  
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
مقدمات‌ و سطح‌  
تدریس 
مؤسسه‌ در راه‌ حق‌  
مدرس 
 
 
فلسفه‌ تطبيقي‌، فلسفه‌ اخلاق‌  
تدریس 
دانشگاه ها 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مؤسسه‌ باقر العلوم‌  
مدرس 
 
 
-----